Vruchtbaarheid: hoe wordt dit in verschillende landen geschat?

Gedurende de jaren ’70, ’80 en ’90 groeide de populariteit van de Holsteinkoe in de lijn van haar stijgende producties. Stevige nadruk op productiefokkerij resulteerde in indrukwekkende opbrengsten, maar werkte nadelig op de gezondheid en de vruchtbaarheid, omdat deze kenmerken een negatieve correlatie hebben met productie. Sinds de eeuwwisseling worden gezondheid en vruchtbaarheid meegenomen in de fokdoelen en langzamerhand zien wij het tij keren: de gezondheid en de vruchtbaarheid van de Holsteins verbeteren weer. In dit artikel zoomen wij in op de rekenmethodes voor vruchtbaarheid die rond de wereld gebruikt worden.

Artikel lezen

Registreer gratis en ontvang 5 artikelen van Holstein International als een cadeau!

Heeft fokken op vruchtbaarheid zin, gezien de lage erfelijkheidsgraad?
Stiervruchtbaarheid - veel geraadpleegd kenmerk bij de stierenkeus
Nieuwe dochtergeteste indexen wereldwijd
50 jaar Koepon – ‘Ik zou het direct weer doen’
Talrijke mogelijkheden voor een accurate tochtigheidsdetectie