Koeien zijn geen klimaat-killers!

Holstein Switzerland en Swissherdbook schenken veel aandacht aan het imago van melkproductie, bijvoorbeeld via promotiecampagnes. Het recentste initiatief van de twee Zwitserse fokkerijorganisaties is het maken van een korte documentaire over methaancyclus en -recycling, gebaseerd op in Zwitserland gehouden lezingen door Prof. Dr. Frank Mitloehner van de Universiteit van Davis in Californië (VS).

M. Geinoz & A. Barenco

Koeien worden vanwege hun methaanuitstoot vaak afgeschilderd als bron van tal van klimaatproblemen. Om dit onderwerp in wetenschappelijke context te plaatsen, gaf Prof. Dr. Frank Mitloehner, de bekende Duitse wetenschapper van de sectie «Dierwetenschappen» van de Universiteit van Davis in Californië (VS), in april 2022 twee presentaties in Zwitserland – op de dag van de dierwetenschappen van de “School of Agricultural, Forest and Food Sciences” in Zollikofen en publiekelijk in Grangeneuve. Tevens presenteerde hij zijn bevindingen als gastspreker op de ledenvergadering van Holstein Zwitserland. De klimaatspecialist legde aan de hand van zijn wetenschappelijke werk uit dat de koeien het klimaat geen schade toebrengen. Hij liet zien dat hoewel het broeikaseffect van methaan 28 keer groter is dan van CO2, methaan lang niet zo schadelijk is voor het milieu en slechts 18% van het broeikaseffect veroorzaakt in plaats van 56%, zoals CO2 dat doet. Bovendien is de halfwaardetijd van methaan 12 jaar, terwijl die van CO2 1.000 jaar is! Prof. Mitloehner onderstreepte daarmee dat de effecten van methaan op de opwarming van de aarde moeten worden herzien, ze worden aanzienlijk overschat met een factor 3 tot 4. Dit bleek tevens uit een onlangs gepubliceerde studie van de Universiteit van Oxford (VK) .

Prof. Mitloehner legde verder uit hoe de koolstofkringloop van door vee uitgestoten CO2 werkt. Deze kringloop is zeer kort, omdat het CO2-gas tijdens de fotosynthese door planten wordt gebonden. De koolstof wordt hergebruikt en draagt zodoende niet bij aan ophoping van CO2 in de atmosfeer. Dit in tegenstelling tot koolstof die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Efficiënte veeteelt is daarom een oplossing voor de emissieproblematiek.

Daarbij mag men niet vergeten dat voedselproductie de hoofdtaak van de landbouw is en dat de wereldbevolking voortdurend groeit. Aan de hand van het voorbeeld in de VS, waar de melkveestapel sinds 1950 met bijna 2/3 is afgenomen terwijl de melkproductie met 60% is toegenomen, toonde prof. Mitloehner aan dat de ecologische voetafdruk van een glas melk vandaag de dag drie keer kleiner is dan 70 jaren geleden! Dit is mede mogelijk dankzij zeer efficiënte koeien - de Holstein-koeien! De vermindering van uitstoot van broeikasgassen per kilo melk is gebaseerd op het verbeteren van vruchtbaarheid, genetische vooruitgang, het optimaliseren van voeding en gezondheidsaspecten. Dit zijn precies selectiecriteria van de Holsteinfokkers!

Tot slot betoogde prof. Mitloehner voor het belang van efficiëntie in dierlijke productie. Het zijn allerminst de Holsteinkoeien die het klimaat schaden. Door voer te consumeren waarin koolstof is gebonden door fotosynthese, dragen ze bij aan de korte kringloop van koolstof en methaan en zorgen eveneens voor de productie van hoogwaardig voedsel. Dit zijn belangrijke troeven in het kader van voedselzekerheid en bescherming van het milieu!

Holstein Switzerland & Swissherdbook Hoe groter de uitdagingen des te nauwer de samenwerking
Canada publiceert ‘s werelds eerste methaanefficiëntie-index
Global Dairy Youth Challenge: De Finale!