Boomaerts in Frankrijk: ‘Zoveel mogelijk melk uit ruwvoer; dus hebben we sterke koeien nodig!’

Dit is stiermoeder MB Suella 2 (House-Rubicon-McCutchen), afkomstig uit de Saturday-familie, die Boomaerts talrijke generaties stiermoeders leverde.

In 1999 trok het echtpaar Marco en Anita Boomaerts van Nederland naar Aurseulles in Normandië, om een eigen melkveebedrijf te beginnen. Zij startten daar letterlijk vanaf de basis. ‘Wij begonnen met één gekalfde koe, onze eerste leverantie aan de zuivelfabriek was 50 liter,’ glimlacht Marco. Veel is intussen veranderd, vandaag telt het bedrijf 135 melk- en kalfkoeien en is tevens een belangrijke bron van genetica geworden. Vorig jaar gingen 7 stieren naar de KI en waren Sinatra-P, Rayban en Randy belangrijke stiervaders – allemaal afkomstig uit florerende koefamilies bij Boomaerts.

JAN BIERMA HAN HOPMAN

Soms heb je pech. Het overkwam de familie Boomaerts en KI-organisatie Synetics met de jonge stier Rubercy. In 2022 brak de jonge Gigabyte-zoon door als één van de hoogste Franse stieren voor exterieur, bovendien met mooie cijfers voor productie en fitness. Helaas: de stier bleek niet vruchtbaar en geen dosis sperma werd geproduceerd. Jammer. ‘Maar: gelukkig is de familie er nog en heeft een nieuwe vaandeldraagster,’ vertelt Marco. ‘Uit Stantons Adorable-dochter Marqabre VG-86, Rubercy’s moeder, hebben we nu een mooie, pas gekalfde Captivating-dochter, en daaruit een Parfect-koekalf.’

Belangrijk om hier meteen te melden: denk nu niet dat dit bedrijf vol op top-exterieur focust. Zeker niet, want hier is vooral sprake van nuchtere, no-nonsense-fokkerij. ‘Wij vinden fokkerij heel belangrijk,’ verklaart Marco, ‘Maar die staat in dienst van de rentabiliteit. Daarop is ook ons fokdoel gericht. Wij zijn met niets begonnen, dus willen we hier geen “luxe” fokkerij. Wij willen dat onze koeien zoveel mogelijk melk uit ruwvoer geven, en dus hebben we sterke koeien nodig. Daarom zoeken we complete stieren, waarvan we later tevreden dochters kunnen melken. Wij wensen productieve koeien met gehalten, met voldoende kracht en conditie, resistentie tegen acetonomie (want we voeren weinig krachtvoer) en een beste klauwgezondheid.’ Vragen we Marco vervolgens naar de namen van veelgebruikte stieren, dan staan die niet allemaal in de top-10. ‘Nee,’ glimlacht hij: ‘Ik ga niet blind voor de hoogste cijfers, want ik wil wel beste koeien blijven melken. Nu staat bijvoorbeeld klauwgezondheid nog niet in de Franse totaalindex ISU. Maar daar let ik wel op. En productie heeft naar mijn mening te weinig gewicht in de ISU, dus die weeg ik zwaarder in. Volgend jaar wordt de ISU echter aangepast, ten gunste van beide kenmerken, daar ben ik blij om.’

SATURDAYS

Een familie die perfect in de aanpak van Marco past, is die van Sher-Est S-Wind Saturday. Een familie die dankzij embryo-import van KI-organisatie Amélis (nu onderdeel van Synetics) in 2006 is gearriveerd, met aan de basis MB Shottle Summer VG-87. Via een EX-90 Morty, een Patron en een Thor voert zij terug op Saturday. En zie eens wat voor opmars het Saturday-bloed sindsdien heeft gemaakt: vandaag is zij met 60% ruimschoots de belangrijkste familie. Nog even gaat Marco terug naar zijn fokdoel als we over de Saturdays praten: ‘Ja, ik wil productiekoeien, maar: wil dat functioneren, dan moet dat wel ondersteund worden door functioneel exterieur. Ik let dus wel heel erg op exterieur – niet om een keuring mee te winnen, maar om de productie te ondersteunen. Daarom let ik vooral op beenwerk, capaciteit, uier en zie ik graag een breed en hellend kruis. De Saturdays zijn exact zo gebouwd. Die hebben een breed, lang kruis, staan best op hun benen en zijn breed van voren. Sterke koeien die hier optimaal passen.’

Waarvan akte, met intussen 60% Saturdays. Bovendien voldoen zij aan de wensen van KI-organisatie Synetics, want die kochten al diverse stieren uit de familie. Twee jaar geleden waren de volle broertjes Randy en Rayban (vandaag 202 resp. 194 gISU) stiervaders bij Synetics. Zij zijn zoons van de Duitse stier Complex (Cameron-Bestboss) uit Suella 2 VG-85, dochter van Leaninghouse Helix (<HangTime) uit één van de beste Rubicon-dochters in Frankrijk: de inmiddels 7-jarige Suella VG-86.

‘Fokkerij staat in dienst van de rentabiliteit’

STERREN

Nu schakelen we snel over, want de Saturdays mogen de grootste familie vormen, een familie die qua leverantie van KI-stieren ook keurig presteert, is de Digne-lijn. Een sleutelkoe in die familie is Adlon-P-dochter MB Digne 19 VG-85, moeder van twee actuele KI-stieren: Sinatra-P (206 gISU: vader van diverse hooggerangschikte gISU-kalveren) en Sound-P (203 gISU). Beide zijn zoons van Westcoast Soundcloud (Outlast-Delta). Hoewel de Digne’s al talrijke generaties present zijn in stal Boomaerts, voeren zij uiteindelijk terug op de Canadese La Presentation Digne EX, bekend om haar 32 foksterren. Deze sterren zien we keurig terug in de Franse stal Boomaerts, want één van de 3 pinken die Boomaerts in Synetics’ prestigieuze donorstal heeft staan, is Digne 30: Sanchez-P-dochter met 213 gISU en +4.0 exterieur uit de Digne-dynastie.

Veel jeugdig geweld met hoge fokwaarden; maar wie is de oudste koe in de stal? Marco glimlacht en onmiddellijk volgt een boeiend verhaal. ‘Eén van de eerste families in onze stal zijn de Cami’s. Dat begon met een O-Man-dochter uit de VS-familie van Jeta Commotion Cupid. Uit die O-Man hadden we een Planet-dochter – de nr.1-Planet van Frankrijk – waaruit we eerst veel embryo’s verkochten en die daarna geveild werd naar Duitsland. Daar won ze bovendien shows; bedenk eens, een Planet uit een O-Man! Maar: met die Planet verkochten we ook het stiermoederniveau van de familie. Nu wordt de familie dus niet veel meer gespoeld, en wordt ze dus gestaag kleiner, al zit ze nog op 10-15% van de veestapel. Maar: van de oudste koeien in onze stal zijn de meesten afkomstig uit de Cami-lijn: duurzaam, beste uiers en hoge gehalten.’

KRACHT

U leest het: van een geheel nieuw gestarte veestapel in 1999 groeide het bedrijf Boomaerts binnen 25 jaar uit tot een stal waar het wemelt van het Holsteintalent. En waar Synetics graag komt om poolshoogte te nemen van de jongste pupillen. In al die jaren is het fokdoel onveranderd gebleven: sterke koeien. Marco besluit: ‘Soms glimlach ik, als men over een koe zegt: “Zij mist de laatste stijl, ze is net iets te rond.” Dan denk ik: maar dat is juist letterlijk de kracht van die koe: een krachtige, sterke rug. Want ik ben niet op zoek naar luxe, maar naar kracht.’ l

Boomaerts in Frankrijk:

Marco Boomaerts: ‘De Saturday-familie heeft ons “no-nonsense-power” geleverd.’

Gevestigd in Aurseulles, een half uur ten westen van Caen Eigen aan Marco & Anita Boomaerts 145ha: 50 mais, 50 graan & koolzaad, 45 gras & luzerne 135 melk & kalfkoeien, 255 dieren totaal Rantsoen: half mais en half gras/luzerne, aangevuld met soja, koolzaad en korrelmais Productie: 2x 11.200kg 4.6% 3.6% Actuele stieren: deze wisselen snel (2/3 Synetics, 1/3 import): Talun-P, Sitolo, Shakaponk, Torra, Parfect, Holysmoke

Cow Country I - Januari 2023
Frankrijk’s fameuze exterieurstal La Coumière blijft successen oogsten
Cover4
Normande: één van de (vele) sterke rassen van Synetics