Electronisch koe-management: Vertrouw op de data en insemineer als het systeem het aangeeft. Het werkt!

03-06-2019
Daar bedrijven alsmaar groter worden en het veemanagement steeds meer gemechaniseerd wordt, neemt de beschikbare tijd die besteed kan worden aan tochtdetectie bij een individuele koe gestaag af. Echter, na topvoeding en elite genetica is het regelmatig afkalven van koeien de eerstvolgende belangrijke schakel voor een doeltreffende bedrijfsvoering. Activiteitsmeting wordt steeds populairder als hulpmiddel bij een succesvol vruchtbaarheidsmanagement. We peilden wat ervaringen uit de praktijk.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel