General Management

Oktober 2023

Management

Door langere ligtijden naar hogere producties per levensdag

Met hoge snelheid wordt door consumenten steeds meer dierenwelzijn geëist. Dus moeten boeren de brug zien te maken tussen het voldoen aan de criteria en de rentabiliteit van hun bedrijf....