Brian Behnke introduceert nieuw St.Jacobs-stierenprogramma: ‘Linear Choice is onze toetreding tot de commerciële melkveehouderij’

Brian Behnke, samen met St.Jacobs-stier Brenland Denver: ‘Met Lineair Choice biedt St. Jacobs hoogwaardige Holsteinstieren die in combinatie met iedere koe een goed gebouwde, productieve, alsmede gezonde melkkoe leveren.’

“Type without Compromise”. Vanuit deze visie ontwikkelde St.Jacobs-ABC internationale succes-stieren zoals Dundee, Destry-RC, Aftershock, Crush en Denver. Jonge “St.Jacobs Choice”-stieren voor de topexterieurmarkt zijn bijvoorbeeld Fitters Choice, Showtime-RC en Dreambig. Sinds anderhalf jaar ontwikkelt de ABS-onderneming een nieuwe productlijn, speciaal gericht op de commerciële melkveehouderij. Brian Behnke, de ervaren St.Jacobs-manager, spreekt van een grote uitdaging. ‘De creatie van St.Jacobs Lineair Choice zijn mijn Olympische Spelen.’

JORDEN STEGINK, HAN HOPMAN

In mei startte HI een nieuwe interview-serie met sire-analysten. Na Carlos Ugarte, foktechnicus voor het Spaanse Aberekin, spreken we in deel 2 met Brian Behnke van St.Jacobs-ABC. Behnke werd geboren op Bur-Wall Holstein, een tweevoudig Holsteins USA’s Herd of Excellence-winnaar in Wisconsin. Ook Glenn-Ann Holsteins, het bedrijf van zijn schoonouders, waarvoor Behnke de fokkerijkeuzes maakte, ontving een Herd of Excellence-onderscheiding. Na zijn studie werd Behnke sire-analyst voor Landmark Genetics in Washington. Daarna volgden herdmanager-posities op Roylane Holsteins en Wilcoxview Farms, eveneens in Washington. Vanaf 2003 was Behnke verkoper, regiomanager en sire-analyst voor Semex. Sinds 2016 is Behnke namens ABS verantwoordelijk voor de productontwikkeling én marketing bij KI St.Jacobs-ABC, dat 5 decennia daarvoor was opgericht in de Canadese provincie Ontario. Oh ja! Behnke is ook nog eens internationaal jury.

DREAMBIG

Behnke zit achter zijn bureau. Een vertrouwd beeld voor diegenen die één van Behnke’s webinars hebben gevolgd waarin hij de streng op exterieur, productie en gezondheid geselecteerde St.Jacobs Choice-stieren van toelichting voorziet. Een actueel voorbeeld is Jacobs Showtime-RC (HI 11/21). Toch is de Excalibur-zoon uit Wereldkampioen Erbacres Snapple Shakira EX-97, wiens spierwitte dochters volop worden geboren, niet de populairste St.Jacobs Choice-stier. ‘Onze meest verkochte jonge stier van dit moment is Kings-Ransom Dreambig,’ vertelt Behnke met een twinkel in zijn ogen. Dreambig (HI 02/22) is gefokt uit Kings-Ransom Dandy (EX-92 Granite-EX-92 Delta-EX-94 Doorman-EX-94 Dorcy). Behnke’s commentaar op de Parkhurst Samaritan-zoon met 2753 gTPI, +2.98 gPTAT, alsmede de melkeiwitvarianten A2A2/BB: ‘Dreambig voldoet aan vrijwel alle eisen die melkveehouders vandaag stellen. Tot die eisen behoren: royaal melk, positieve gehalten, niet té veel hoogtemaat, licht hellende kruizen, iets kromme benen en wat langere spenen. Dreambig staat daarmee in veel opzichten model voor St.Jacobs Linear Choice, onze nieuwe en uitermate stringent geselecteerde productgroep voor veehouders die gebalanceerde koeien willen.’

17 CRITERIA

Behnke neemt zijn professie als sire-analyst uiterst serieus. Dat geldt voor de invulling van de gevestigde stierencategorie St.Jacobs Choice, waaraan nu jaarlijks 6 nieuwe stieren zullen worden toegevoegd. En dat geldt zeker ook voor de invulling van Linear Choice, St.Jacobs’ gloednieuwe stierencategorie. ‘De allereerste 2 Linear Choice-stieren worden sinds mei verkocht in Frankrijk en Japan. Per augustus wordt het Linear Choice-programma in meer landen uitgerold. Ons doel is een wereldwijd aanbod te creëren, bestaande uit 25 beschikbare stieren.’

Behnke’s woorden wekken nieuwsgierigheid. Gevraagd naar een verdere toelichting, refereert de St.Jacobs-manager opnieuw aan het fokwaardenprofiel van verkoophit Dreambig. ‘Afgelopen jaren heb ik met internationale St.Jacobs-vertegenwoordigers intensief gesproken en hen gevraagd aan welk type Holsteinstieren hun klanten de meeste behoefte hebben. Uit die gesprekken heb ik 17 criteria gedestilleerd waaraan een hoogwaardige en makkelijk inzetbare stier dient te voldoen. Daartoe behoren: >600lb melk, positieve gehalten, tussen +0.4 en +2.0 hoogtemaat, <2.9 celgetal, geen haplotypen en een goede dochtervruchtbaarheid. Met een goede dochtervruchtbaarheid bedoel ik niet lager dan -0.1/-0.2 Cow Conception Rate. St.Jacobs kiest bewust voor Conception Rate, in plaats van Daughter Pregnancy Rate. Een goede Cow Conception Rate creëert melkrijke koeien die drachtig worden op het moment dat de veehouder dat wenst. Aan alle criteria tegelijk is heel moeilijk te voldoen. Begin 2020, toen we de 17 criteria vaststelden, voldeden slechts 23 beschikbare stieren daaraan. Dreambig is er niet ver vanaf. Hij vererft bijvoorbeeld met +2.78 wat te veel hoogtemaat. Stieren ontwikkelen die aan alle criteria voldoen, is een enorme uitdaging. De invulling van het Lineair Choice-programma ervaar ik als mijn Olympische Spelen.’

PROGNOSE

Achter de 17 kritieke selectiecriteria, als uitkomst van de intensieve gesprekken met internationale verkopers, schuilt volgens Behnke een breder foktechisch verhaal. ‘Melkveehouders waar ook ter wereld schreeuwen om krachtig en goed gebouwde Holsteins die lactatie na lactatie veel melk geven met hoge gehalten en die tevens gezond zijn. Een langdurig goed exterieur is het fundament. Melkkoeien dienen jaar na jaar duurzaam gebouwd te zijn, te beschikken over een sterk en werkbaar uier en bovendien vlot te kunnen stappen. Vervolgens komen daar diverse andere kritieke criteria bij, zoals een correcte beenstand, kruisvorm en speenlengte.’

Behnke speurt maandelijks door de lijsten met nieuw geteste genomics stieren, op zoek naar geschikte kandidaten. ‘Aan alle 17 criteria voldoen is bijzonder moeilijk. Vervolgens komt de vraag: hoe om te gaan met stieren die aan slechts 1 of meerdere criteria níet voldoen? Ook dat heb ik gevraagd aan onze internationale verkopers. Die maakten mij duidelijk dat zij met stieren die aan 1 criterium niet voldoen, nog steeds goed kunnen werken. Meer mogen het er niet zijn. Dan zou St.Jacobs Linear Choice zijn betekenis verliezen.’

Behnke’s motivatie om de juiste stieren voor St.Jacobs Linear Choice te vinden is groot. ‘De eerste prognose, 18 maanden geleden gemaakt toen het programma werd ontworpen, was 100.000 doses conventioneel plus ruim 30.000 doses Sexcel (gesekst). Sindsdien is de vraag gegroeid naar 300.000 doses conventioneel en 200.000 deses Sexcel. St.Jacobs is traditioneel gefocust op het top-exterieursegment. Linear Choice, met zijn focus op gematigd ontwikkelde koeien met correcte benen, kruizen en speenlengte, is onze toetreding tot de commerciële melkveehouderij.’

ZEKERHEID

Behnke refereerde aan de eerste Lineair Choice-stieren, in mei geïntroduceerd in Frankrijk en Japan. Hun namen en pedigrees: Siemers Rockytop (2974 gTPI), een Cookiecutter Hilltop (<Challenger)-zoon uit Siemers Roz 31076 (VG-88 Renegade-VG-86 Lincoln-EX-90 Kingboy) én Kings-Ransom Dozer (2908 gTPI/High Jump-Legacy-Imax). ‘We zijn gestart in Frankrijk omdat de vraag vanuit dat land enorm is. Japan is traditioneel een goede markt voor ons. Door te starten in deze twee landen, kunnen Rockytop, Dozer en andere Lineair Choice-stieren voorraad blijven opbouwen voor de wereldwijde introductie per augustus.’

St.Jacobs heeft nu 10 jonge Linear Choice-stieren. ‘Die kunnen in principe overal vandaan komen; van fokkers in Noord-Amerika tot en met het Denovo-nucleusprogramma van ABS-Global. Samen met de Nederlandse ABS-foktechnicus Hendrik Albada speuren we ook intensief in Europa.’ Behnke, fokker in hart en nieren, meldt verheugd dat uit de eerste, speciaal voor Linear Choice gekochte embryos, direct 2 stieren aan alle 17 criteria voldoen. In de opzet en uitvoering van het Linear Choice-programma vloeit Behnke’s grondige kennis van de melkveehouderij, -fokkerij en marketing samen. Kennis die rond de jaren ‘90 in sterke mate werd beïnvloed door Pete Blodgett, destijds foktechnisch manager voor Landmark Genetics en daarvoor de fokkerijman op Diamond-S Ranch en Carnation Farms. ‘Met relatief eenvoudige instrumenten fokte Blodgett op bijvoorbeeld Carnation grote aantallen imponerende commerciële melkkoeien. Telkens zocht hij naar de 3 belangrijkste verbeterpunten en zocht vervolgens een bijpassende stier. Met Lineair Choice biedt St.Jacobs hoogwaardige Holsteinstieren die in combinatie met iedere koe een goed gebouwde en productieve, alsmede gezonde melkkoe leveren. Linear Choice biedt commerciële melkveehouders daarmee zekerheid. Zekerheid die uitgaat van DNA-fokwaarden en, geheel volgens de St.Jacobs-traditie, tevens is gebaseerd op kennis van koefamilies en stierencombinaties.’ l

Cow Country I - Oktober 2023
Intriguing Sires DNA - April 2023
Red-Impact Competitie 2024!