Februari 2019

Nieuwe genetica-bron aan de boorden van de Po: Cristella Holsteins

KI-organisaties als Inseme, Intermizoo, ABS en Semex houden dit Italiaanse bedrijf nauwlettend in de gaten: Cristella, eigen aan de familie Marchi-Balestreri. Dat is geen wonder, want sinds enkele jaren timmert Cristella...

Meer
Lisduff: consequente focus op vruchtbaarheid, eiwit en exterieur

De koeien van Lisduff Farms in Ierland leven acht maanden per jaar van een volledig grasrantsoen, lopen dagelijks flinke afstanden naar en van de melkstal, kennen een seizoensgebonden kalfpatroon en produceren voornameli...

Meer
Geweldige uiers bij Luck-E Holsteins

De drie hoofdregels van marketing zijn locatie, locatie en locatie... en Luck-E Holsteins voldoet aan allemaal! Luck-E bevindt zich slechts 10 minuten van de snelweg die loopt tussen O’Hare International Airport in Chica...

Meer
Hurtgenlea: Strakke fokkoers en machtige koefamilie leiden tot markant succes

In december 2017 debuteerde hij op de topplaats van de prestigieuze top-200 voor DNA-stieren in de VS. Sindsdien acteert hij daar stabiel in de top-3. We hebben het over Hurtgenlea Richard Charl, die 2920 gTPI combineert...

Meer
Hemrik Holsteins: dankzij voorliefde voor hoge producties naar 14.000kg

‘We hebben niet het beste land, niet de beste gebouwen en niet de beste koeien. En toch, op de één of andere manier, draait het.’ Zelf zal hij het nooit toegeven, maar zijn echtgenote Gea de Vries knikt bevestigend. De h...

Meer
Mr Mogul Delta: consistente leverancier van moderne Holsteinkoeien

Met 11 zoons in de TPI-top-50 worden de consistente fokkwaliteiten van Miss OCD Delicious nadrukkelijk onderstreept. Deze consistentie blijkt in optima forma overgenomen door Delicious’ Mogul-zoon Delta, die met bijna 40...

Meer
BullTalk - Februari 2019

We tipten hem al eerder, de succesrijke stiervader bij Red-Holsteins: Mr Salvatore. In Canada, Duitsland en de VS vinden we talrijke attractieve zoons. Maar: ook in Tsjechië! Daar floreert de roodbonte Salvatore-zoon Agr...

Meer
Intriguing Sires - Barcley & Jingle & Millington

Het waren de eerste 24 dochters met productiecijfers en zelfs al 46 dochters met exterieurcijfers die Balisto-zoon Barcley naar de tweede plaats van de Duitse toplijsten brachten. Het decemberdebuut kwam niet onverwacht....

Meer
Intriguing Sires - Horizon & Riveting & Grateful

Het jaar 2019 is nog jong en precies het goede moment voor de fokkerij om eindelijk de hoogste jonge stier van Canada ter beschikking te stellen. Bedoeld wordt Horizon, een 3590 gLPI en respectabele 2789 gTPI scorende Fo...

Meer
Focus on... productief en vruchtbaar

Wie Holsteins fokt, zal de kenmerken melkproductie en vruchtbaarheid altijd op zekere wijze meenemen in zijn filosofie. Maar: het gaat hier nu net over twee van de grootste tegenstellingen die het ras te bieden heeft. Wi...

Meer
Intriguing Sires - Jotani & Rager-Red & Red Impuls

Na Julandy in Duitsland leverde de Julia-familie uit de Nederlandse fokstal Werler ook in eigen land een zeer populaire vererver, namelijk Jotani. De ruim 5-jarige Jotan-zoon uit een Konvoy-dochter van stamkoe Julia 382...

Meer
Redwing-familie: stijgt verder op dankzij hoog geplaatste stieren

Vele jaren was Ri-Val-Re Niagra het internationale boegbeeld voor de Ri-Val-Re veestapel in Michigan. Nu is zijn rol vervangen door de zeer populaire Ri-Val-Re Rager-Red. Na meer dan een decennia van prominente aanwezigh...

Meer
Willswikk Outside Della: naam om te onthouden!

‘Haar oudere nakomelingen weten in onze stal van geen opgeven en ondertussen dienen zich continu nieuwe talentvolle jonge generaties aan.’ Bron van het door Cindy Wikkerink geschetste luxeprobleem: Willswikk Outside Dell...

Meer
De verrassende ontdekking van de Franse Diablesse-familie

De carrière van de Diablesse-familie is redelijk ongewoon. Deze koefamilie was tot voor enkele jaren volledig onbekend, maar is nu een populaire bron voor stiermoeders en jonge KI-stieren. Hoe dat kan? Het antwoord leest...

Meer
MS Kingstead Chief Adeen: De eeuwige nummer twee qua meeste excellente dochters

Stieren zoals Atwood, Atlantic, Aftershock, Golden Dreams en Archrival behoren tot de grote exterieur verervers van het afgelopen decennium, en allemaal gaan ze via de moederlijn terug naar Adeen. Aan de vrouwelijke kant...

Meer
Cow Country - Februari 2019

De prestaties van de dertienjarige Feizor Shottle Delia spreken boekdelen. Net gestart met haar 11de lactatie en hard op weg naar 140.000kg levensproductie, ontving zij in december van de inspecteur de score EX-96-9E. ‘D...

Meer
“Beef on Dairy”: fors toenemend gebruik van vleesstieren op melkkoeien

In HI schrijven we zelden of nooit een artikel over vleesrassen. Toch is er een goede reden om dat nu wel te doen, want het gebruik van vleesstieren op Holsteinkoeien is aan de orde van de dag. In de meeste Holsteinlande...

Meer
Wellness-kenmerken: bouwen aan een gezondere veestapel

De toepassing van genomics in de officiële fokwaardeschatting heeft de fokkerij in het afgelopen decennium getransformeerd. Momenteel worden de DNA-testen ook gebruikt om fokkers nieuwe mogelijkheden te bieden om gezonde...

Meer