Onderscheidingen in Zwitserland: Koeien met veel sterren & Gold Medal-koeien

Mei 2020

Canadese Holsteins met veel foksterren kwamen veelvuldig in beeld in HI. Britse Holsteins met veel sterren stonden in onze maart 2020-editie in de spotlights. Nu richten we de blik op Zwitserland. Daar rekent de stamboekorganisatie Holstein Switzerland automatisch sterren uit voor de Holsteinkoeien van haar leden. De andere Zwitserse stamboekorganisatie, Swissherdbook, werkt niet met sterren, maar deelt de titel “Gold Medal” uit aan koeien die aan diverse kwalificaties voldoen. In dit artikel belichten we beide systemen – en brengen (een selectie) van Holsteins in beeld die hoog scoren in deze Zwitserse programma’s.

Van Australië tot Europa en Amerika: De exclusieve update over de hoogste levende EX-Holsteins ter wereld

Mei 2020

Of we het over een economisch relevante eigenschap hebben, mag hier geen rol spelen. Feit is dat vrijwel geen ander predicaat zo sterk met emoties is omgeven als het bereiken van de EX-status. EX ingeschreven koeien zijn altijd bijzonder voor een fokker. Om het even of men 50, 500 of 5000 koeien melkt. Elk jaar worden wereldwijd duizenden Holsteins voor het eerst of opnieuw met EX gewaardeerd. Maar welke zijn de hoogst ingeschreven koeien? Gaat u met ons mee op een spannende reis om de aardbol en leer de op dit moment hoogst ingeschreven levende koeien kennen. En wel op basis van gegevens, die ons op zeer korte termijn ter beschikking zijn gesteld door de nationale stamboeken. Waarvoor hier al dank!

Advertorial: Vier manieren waarop activiteitsmeters zichzelf terugbetalen

April 2020

Het zorgt voor gemoedsrust wanneer u weet dat u wordt gesteund door technologie op uw bedrijf die u helpt de controle te houden en continu te verbeteren. Nedap CowControl monitort continu uw veestapel en biedt actiegerichte inzichten waarmee u kunt besparen op arbeid en kosten. Een slimme investering ongeacht welke melkprijs. Hier leest u vier manieren waarop activiteitsmonitoring rendabel kan zijn op uw bedrijf.

Editoral - Techmix

April 2020

“Fresh Cow YMCP® heeft zich als product al 20 jaar bewezen in mijn praktijk voor melkveehouderijen. Het is handig, goed uitgebalanceerd en een aanvullende behandeling die klaar is voor gebruik en die ik goed kan toepassen op individuele koeien. Ik beveel YMCP aan als mijn eerste keuze voor een aanvullende behandeling bij koeien met een verminderde...

Verminderen methaangas: smullen van dat roze rulle zeewier!

April 2020

Wetenschappers in de hele wereld zijn op zoek naar manieren om de bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wellicht één van de meest opwindende ontdekkingen komt uit Australië, waar onderzoekers een type zeewier hebben gevonden dat, toegevoegd in een concentratie van minder dan 2% aan het rantsoen, de methaanemissie van herkauwers minimaliseert!

Op welke kenmerken dient u te letten bij stierkeuze beef-on-dairy?

April 2020

Het gebruik van vleesstieren op het ondereind van de veestapel begint steeds meer in zwang te geraken over de hele wereld. Ruime inzet van gesekst sperma zorgt ervoor dat boeren voldoende vervangingsdieren kunnen fokken van hun betere dieren, en bij een te groot aanbod brengen overtollige vaarzen geen hoge prijzen op bij verkoop. Kruisling-vleeskalveren zorgen voor extra opbrengsten, maar: welke stieren moet je gebruiken? Hier kijken we naar een groep populaire beef-on-dairy-stieren die geschikt zijn voor gebruik op melkkoeien.

Hittestress – het gaat niet zonder ventilatoren!

April 2020

Het vermijden van hittestress bij koeien en daarmee de vermindering van productiedalingen en vruchtbaarheidsproblemen is een van de centrale gespreksthema’s in de melkveehouderij. En in inmiddels vrijwel alle klimaatzones. Eén van de belangrijkste factoren bij de preventie en bestrijding van hittestress, is de inzet van ventilatoren. Daarmee wordt niet het simpelweg verversen van lucht bedoeld, maar de effectieve koeling van koeien. Hierbij een paar factoren, waarover u kunt nadenken.

Slick Gene - het genetische antwoord om hittestress te reduceren

Maart 2020

Dat hitte en luchtvochtigheid bij koeien stress en productiedalingen veroorzaken is niet nieuw. Maar het is een aanvaarding waarvan de economische betekenis, zelfs in gematigde klimaatzones, steeds beter verklaard kan worden. Het door hittestress bij koeien veroorzaakte economische verlies wordt alleen al in de VS geschat op bijna 1.2 miljard dollar per jaar. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden op het gebied van management en voeding om hittestress te vermijden of te verminderen. Maar ook op genetische en foktechnische basis is er potentieel. Centraal daarbij staat het slick-gen. Een gen dat dominant vererft en steeds meer belangstelling ondervindt.

Vruchtbaarheid: hoe wordt dit in verschillende landen geschat?

Maart 2020

Gedurende de jaren ’70, ’80 en ’90 groeide de populariteit van de Holsteinkoe in de lijn van haar stijgende producties. Stevige nadruk op productiefokkerij resulteerde in indrukwekkende opbrengsten, maar werkte nadelig op de gezondheid en de vruchtbaarheid, omdat deze kenmerken een negatieve correlatie hebben met productie. Sinds de eeuwwisseling worden gezondheid en vruchtbaarheid meegenomen in de fokdoelen en langzamerhand zien wij het tij keren: de gezondheid en de vruchtbaarheid van de Holsteins verbeteren weer. In dit artikel zoomen wij in op de rekenmethodes voor vruchtbaarheid die rond de wereld gebruikt worden.

Welke koeien zijn de top Star Brood Cows in de UK?

Maart 2020

In dit artikel legt HI uit hoe het systeem met foksterren in het Verenigd Koninkrijk in elkaar zit. Ook leest u de interessante achtergronden van de koeien met de meeste foksterren.

Ladina’s levensverhaal, ofwel: hoe de Holsteins naar Noord-Italië kwamen

Maart 2020

Algemeen bekend: in Italië is de passie voor Holsteins groot. Heel groot. Wellicht is dit het gevolg van de vroege aankomst van pure Holsteins in dit land. Italië hoort namelijk tot de landen in Europa waar de Holsteins het eerst arriveerden – duidelijk vroeger dan in de andere landen. Zo deed de stier Carnation Producer (afkomstig van de bekende Carnation Farms in de VS) al in 1933 dienst in de Torrimpietra-stal nabij Rome. Daar, rond Rome, arriveerden de Holsteins het eerst in Italië. Veel later kwamen ze naar de Povallei, de belangrijkste melkveeregio van Italië. Bij de entrée van de Holsteins in de Povallei speelde de familie Ladina een sleutelrol. HI sprak uitgebreid met de broers Ercole en Marcello Ladina – hier is hun unieke verhaal, in twee delen.

Trend of methodiek? De gegronde redenen voor langere tussenkalftijden

Februari 2020

Het is traditie dat HI foktechnische ontwikkelingen nauwgezet volgt en verslag doet van nieuwe trends, waarvan een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het ras verwacht kan worden. Een trend die ons afgelopen jaar opviel, is die, om koeien na het afkalven niet weer zo snel mogelijk te insemineren, maar om de tussenkalftijden heel bewust te verlengen. Deze trend is in de statistieken nog niet waar te nemen. De fokkerij op een betere vruchtbaarheid blijft ertoe leiden dat de gemiddelde tussenkalftijd in de meeste landen korter worden. Maar deze ontwikkeling zou wel eens snel omgedraaid kunnen worden. Om gegronde redenen.

Blondin Sires: brengt bewezen, solide genetica naar de genomics wereld

Februari 2020

De successen van de fokstal Ferme Blondin uit Quebec, Canada, zijn bij velen bekend. Diverse geweldige exterieur- en indexkoeien zijn te linken aan deze stal, waaronder Blondin Redman Seisme, RockyMountain Talent Licorice, Val-Bisson Shottle Imelda (Doorman’s moeder) en Regancrest Celebrity. En tegenwoordig heeft men een nieuw ijzer in het vuur met Blondin Sires, dat in juni haar vierjarig bestaan viert. Lees hoe het bedrijf zich ontwikkelt.

Genomics & genetische selectie: niet alleen sleutelwoorden in veefokkerij, maar ook bij maisveredeling!

Februari 2020

Het mag bekend zijn dat veefokkerij en genomic selectie complexe materie vormen, maar hebt u deze zaken ook wel eens buiten de Holstein arena beschouwd? In dit artikel bespreken we de verschillende maistypen en factoren om rekening mee te houden bij de rassenkeuze.

Plotsklapse daling voor DNA-bestseller Ranger: een analyse

Februari 2020

Opmerkelijk. Tijdens de Nederlandse decemberdraai zakte Double W Ranger, met 110.000 eerste inseminaties afgelopen 2 jaar de meestgebruikte stier in Nederland en Vlaanderen, ineens naar 288 gNVI (-117). De ongeëvenaard forse daling voor DNA-bestseller Ranger is aanleiding om Gerben de Jong, hoofd van het Nederlandse rekencentrum AEU, te vragen om uitleg. Centraal in De Jongs reconstructie: de onopgemerkte impact van grote aantallen DNA-geteste vrouwelijke dieren op het fokwaardenschattingsproces voor individuele stieren.

SOP Lagoon: vermindering van broeikasgassen...en de stank verdwijnt ook

Januari 2020

In de moderne landbouw geldt dat in veel regio’s rondom de wereld de toegepaste milieuregels steeds strenger worden. Klimaatverandering en de bijdrage van de landbouwsector aan de opwarming van de aarde zijn steeds vaker in het nieuws. Vinden van praktische oplossingen voor de veehouderij om haar milieu-impact te reduceren getuigt niet alleen van goed rentmeesterschap, maar is ook uitermate belangrijk voor het imago van de landbouw door de ogen van de consument. Hoe om te gaan met mest, verdient speciale attentie: hier is een toevoegmiddel dat wellicht potentie biedt.

Hittetolerantie: een kenmerk waarvoor we fokwaarden dienen te berekenen

Januari 2020

Australië publiceerde in 2017 als eerste land ter wereld een fokwaarde voor hittetolerantie. In eerste instantie zou je denken dat een kenmerk als hittetolerantie alléén in warme, tropische landen van belang is – want hebben we tenslotte al niet genoeg fokwaarden voor teveel kenmerken tot onze beschikking? Maar… wellicht bedenkt u zich. Hier volgen een aantal argumenten waarom een index voor hittetolerantie van waarde kan zijn in alle belangrijke melkproducerende landen.

Een nadere blik op gehalten Wanneer de balans zoek is

Januari 2020

Stel je een glas JERSEY melk voor… rijk & romig! Denk eens aan een glas GUERNSEY melk… royaal & volle smaak! En nu, bedenk een glas HOLSTEIN melk… komt al iets op in je gedachten?! Waterig & wit. Hoe kan het dat de kleinere rassen hun melk beter weten te promoten… terwijl Holsteinmelk niet bekend staat als iets speciaals?

Ronde tafel: vier fokkers bespreken de filosofieën achter hun stierkeuze

December 2019

Het mooie van de Holsteinfokkerij is de grote verscheidenheid aan mogelijkheden. In dit artikel onderzoeken wij de fokkerijstrategieën van vier fokkers met verschillende fokdoelen.

Tom Mercuro - ‘IVF verveelvoudigt de foktechnische vooruitgang!’

December 2019

Wie fokkerij traditioneel interpreteert, denkt aan de selectie van een stier voor een koe. Die werkwijze is natuurlijk niet verouderd. Maar ze heeft concurrentie van de fokkerijstrategie die niet gericht is op het individu, maar op de veestapel als geheel. En daarmee veranderen ook de instrumenten, die bedrijven inzetten, om via een betere erfelijke aanleg de rendabiliteit van hun veestapel te verbeteren. Zulke fokkerijstrategieën zijn daarbij vooral gebaseerd op de professionele inzet van IVF-programma’s. Tom Mercuro, fokker en dierenarts uit Amerika, is daar als werknemer van Trans Ova Genetics nauw bij betrokken. Zijn visie en zijn toekomsperspectieven zijn meer dan spannend.

Xenética Fontao: succesvolle Spaanse KI met internationale ambities

December 2019

Van de actuele top-15 dochtergeteste stieren in Spanje zijn 10 eigendom van Xenética Fontao. In de DNA-lijst heeft men zelfs een aandeel van 12 van de 15 hoogste stieren, waarbij Gymnast-zoon Guay als eerste stier ooit de grens van 5000 gICO slechtte. HI reisde naar Galicia, sprak met de verantwoordelijke mannen achter het succes en kwam oog-in-oog met de populaire Spaanse DNA-topper.

Simon Vander Woude: een individuele ervaring met Beef-on-Dairy

December 2019

Vander Woude Dairy bevindt zich in Merced, Californië. Op dit bedrijf wordt al 7 jaar Beef-on-Dairy-sperma ingezet op een deel van de Holsteinveestapel. Eigenaar Simon Vander Woude deelt diverse details van zijn ervaringen.

Hoe belangrijk is voeding vóór het spenen voor de latere melkproductie?

December 2019

We weten allemaal wel dat biestverstrekking en goede voeding in de melkperiode erg belangrijk is voor de gezondheid van een kalf. Maar is dit ook van invloed op haar latere prestaties als melkkoe? We duiken in dit artikel in de laatste onderzoeksresultaten om uit te vinden wat de impact precies is.

Zij geeft heel veel melk: probleem… of juist een kans?

November 2019

Het is tijd om koe #374 droog te zetten, een Supershot-dochter die nog steeds 40kg per dag geeft. Maar, dat voelt verkeerd. Waarom? Omdat we al generaties lang zorgvuldig gefokt hebben op de aanleg om veel melk te geven. Met veel zorg en aandacht heeft ze een gezonde opfok genoten, van kalf tot kalven. Haar rantsoen gedurende deze lactatie is nauwkeurig samengesteld om haar hoge melkaanleg maximaal tot uiting te laten komen. Ze wordt gefokt en gevoerd om veel te melken…en vervolgens zeggen we haar dat ze moet STOPPEN. Dat is moeilijk. Moeilijk voor het dagelijkse ritme van #374. Moeilijk voor de herdsman. Moeilijk voor het kalf in haar baarmoeder. Is er een manier om dit alles te voorkomen??

Micronutriënten - de juiste combinatie bepaalt het succes

November 2019

Het idee om in onze managementserie te schrijven over micronutriënten, komt niet uit de lucht vallen. De actuele discussie over klimaatverandering, waarbij via een betere voerbenutting gestreefd wordt naar een lagere uitstoot van schadelijke stoffen uit de veehouderij, of de politieke en maatschappelijke druk om af te zien van antibiotica in de diervoeding, hebben micronutriënten een nieuwe status gegeven. Maar: of het nu gaat om een verhoogde productie of verbeterde immuniteit… niet alle micronutriënten zijn effectieve micronutriënten. Het komt aan op de juiste keuze en de goede combinatie.

Jared Martin, Triple-Hil Sires: ‘Levensduur is de langetermijnvisie waar wij voor staan’

November 2019

Het begon als een jongensdroom. De neven Lowell en Jared Martin gingen samen naar school en naar de kerk, en deelden vaak ideeën over hun passie voor koeien en fokkerij. Ze hadden het vaak over het idee om een KI op te richten. Maar pas vanaf 2010, toen genomics voet aan de grond begonnen te krijgen, begonnen ze er serieuzer over na te denken. Jared legt uit: ‘Toen genomics impact begonnen te krijgen op de melkveesector, hadden we het gevoel dat de markt weg begon te bewegen van wat wij zelf echt belangrijk vonden – koeien uit gebalanceerde paringen, die lang meegaan.’ Ze besloten de daad bij het woord te voegen en zagen hun droom langzaam werkelijkheid worden, toen Lowell’s broer Wyn-Lys Norman Jesh EX-94 fokte, een Stormin Norman-zoon uit een VG-86-2yr Durham met de unieke aAa-code 642. Jesh was hun toegangspas tot de KI-wereld en zorgde ervoor dat deze twee enthousiaste tieners hun ambities begonnen om te zetten in actie. ‘Het verging ons vanaf het begin verbazingwekkend goed, en we begonnen sperma te verkopen aan fokkers in onze regio,’ vertelt Jared. En dat was het begin van Triple-Hil Sires…

Beef-on-Dairy: de cruciale keuzes van spermakwaliteit tot productgarantie

November 2019

Beef-on-Dairy, de inzet van vleesstieren op (een deel van) de melkveestapel, is een wereldwijd fenomeen. In Noord-Amerika is Beef-on-Dairy de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 5 jaar. Na eerdere publicaties in februari en april besteedt HI opnieuw aandacht aan dit belangrijke onderwerp. Naast management-overwegingen zoals stierkeuze en spermakwaliteit, vraagt een succesvolle inzet van Beef-on-Dairy tevens om een blik naar buiten. Voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van mesters is cruciaal voor succes op de langere termijn.

Melkkoeling: zo efficiënt mogelijk de melkkwaliteit op peil houden

Oktober 2019

Deze maand besteedt onze managementserie aandacht aan de verscheidenheid aan apparatuur die beschikbaar is voor de opslag van melk op boerderijen. In veel situaties is het afkoelen van de melk, vóórdat het in de tank komt, de efficiëntste optie. En net als binnen andere gebieden van de melkveehouderij, heeft ook hier de sensortechniek zijn intrede gedaan om de reiniging en goede werking van uw melksysteem te monitoren en is volop beschikbaar.

Selectie op voerefficiëntie: economisch aantrekkelijk én minder broeikasgas-emissies

Oktober 2019

De agrarische sector staat op het punt van een nieuwe revolutie in de melkveefokkerij – de selectie op voerefficiëntie. Het kenmerk is al jaren een belangrijk selectieonderdeel in de pluimvee-en varkensfokkerij, en wordt inmiddels ook meegenomen bij vleesvee. En nu zou het ook de gewoonste zaak van de wereld moeten worden in de melkveefokkerij.

Hoe ziet de ideale koe eruit?

Oktober 2019

Een jurylid, een dierenarts, een inspecteur en een fokker gaan ons duidelijk maken hoe de ideale koe er in hun ogen uitziet. En welke aandachtspunten in acht moeten worden genomen om dit ideaalbeeld te bereiken.

Problemen met melkziekte voorkomen Anionische zouten tijdens droogstand kunnen uitkomst bieden

Oktober 2019

Klinische en subklinische melkziekte kosten veel geld. Ze resulteren niet alleen in directe economische schade, maar zetten ook de “poort” open voor andere aandoeningen. Gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen nemen toe en de levensduur daarmee af. Met name het aantal gevallen van subklinische (onzichtbare) melkziekte wordt sterk onderschat. Zo blijkt uit praktijkcijfers dat meer dan 70% van de koeien hiermee te maken heeft. Voedingsdeskundigen zoeken de oplossing in het voorkomen van een calciumtekort rond het afkalven, in aanpassingen van het rantsoen tijdens de droogstand en de toevoeging van anionische zouten.

Bles Dairies: reis door de bijzondere wereld van entrepreneur Henk Bles

Oktober 2019

Een scherp oog voor ontwikkelingen in de melkveehouderij; het is één van de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse onderneming Bles Dairies. Vol passie en gedreven door een rijke familietraditie draagt oprichter Henk Bles, samen met zijn medewerkers, op uiteenlopende wijze internationaal bij aan de melkveehouderij. ‘Waar ook ter wereld koeien worden gemolken, voel ik mij thuis.’

Levensduur: Wat vormt de basis achter de voorspellingen in de fokwaarden?

September 2019

Steeds meer veehouders besteden extra aandacht aan de fitness-fokwaarden. Reden hiervoor is dat het de winstgevendheid van het bedrijf positief beïnvloedt. Belangrijkst onder deze fokwaarden is zonder twijfel die voor levensduur; als een dier het goed doet op alle andere kenmerken dan zal dit vanzelfsprekend resulteren in een hogere levensduur. In dit artikel onderzoeken we waar de informatie vandaan gehaald wordt, alsook de schattingsmethodieken die wereldwijd gebruikt worden om de levensduur-index te berekenen.

Mike Lohuis: rapportcijfer voor 10 jaar genomic selection

September 2019

Tijdens de Genetics Conference 2019, hield dr. Mike Lohuis, onderdirecteur van de Research and Innovation afdeling van Semex die gestationeerd is in Guelph, Canada, een presentatie waarin hij rapportcijfers uitdeelde voor 10 jaar toepassing van genomic selection. Lohuis startte zijn carrière midden jaren ’80 als foktechnisch medewerker bij KI Eastern Breeders en keerde vervolgens weer terug naar de University of Guelph om zijn doctorandus titel te behalen. Na 5 jaren van onderzoek en lesgeven vertrok hij naar Monsanto, waar hij genomic selection toepaste in hun melkvee-en varkensfokprogramma’s, en vervolgens bij plantveredeling. In 2017 keerde Lohuis terug naar Guelph om zijn huidige functie bij Semex op te pakken. Hier is zijn “schoolrapport” voor het gebruik van genomics in de eerste 10 jaar.

Een langere tussenkalftijd in plaats van een kortere - een fokdoel ter discussie

Augustus 2019

Al generaties lang wordt binnen het ras gewerkt om de tussenkalftijd te verkorten. Hoe sneller de koe weer drachtig is, hoe rendabeler ze is. Over deze aanname is wereldwijd consensus. Maar: is het fokdoel nog geschikt voor de praktijk? In tijden van steeds hogere productieniveaus? In tijden waarin de risicovolle fase rondom het kalven als bepalend voor de rendabiliteit wordt beschouwd? In tijden, waarin stierkalveren hun waarde verliezen en via gesekst sperma de vervanging veilig wordt gesteld? HI heeft een fokker ontmoet die het fokdoel tussenkalftijd daadwerkelijk anders definiëert. Zijn stellingen – die inmiddels ook ondersteund worden door de wetenschap – lijken overtuigend. Een ontmoeting met Gerd Karch in Duitsland.

Dochtergeteste Red-Holsteinstieren: de spaarzame toppers maximaal benutten

Augustus 2019

In het artikel “Oorsprong en toekomst van de belangrijkste Red-Holsteinpopulaties” in HI’s Red-Review-uitgave 08/2018 werd een daling van het aantal Red-Holsteininseminaties in Nederland geconstateerd. De oorzaak? Nadere analyse door de Nederlandstalige HI-uitgave HI Plus! wees richting het aanbod dochtergeteste Red-Holsteinstieren. Nederlandse Red-Holsteinveehouders hechten relatief veel waarde aan dochtergeteste stieren, maar: het aanbod hoge stieren met de door roodbontfokkers gezochte goede gehalten en robuuste frames is momenteel beperkt. Hoe staat het wereldwijd met de vraag naar en het aanbod van goede dochtergeteste Red-Holsteinstieren? HI biedt u de antwoorden.

Intelligente stallen: hoe ziet de toekomst eruit?

Augustus 2019

Het onderwerp “intelligente stallen” roept direct vele vragen op. Zijn de investeringen, gelet de melkprijsontwikkeling, rendabel? Welke invloed heeft de automatiseringstechniek op mijn medewerkers? Welke technische ontwikkelingen zullen zich aandienen? In dit artikel belichten wij een aantal van deze prikkelende vragen.

Natural: onafhankelijk en veelzijdig leverancier van Tsjechische topgenetica

Juli 2019

Sinds de afgelopen aprildraai is Natural trots eigenaar van de twee hoogste Tsjechische Holsteinstieren: Zetor en Zologram-P, terwijl ook hun stalgenoot Attila in de top-5 prijkt. In de dochtergeteste lijst is Natural vertegenwoordigd door Sunnyday op plaats 1 en Polledstar-P op plaats 3. Hoog tijd derhalve voor een nadere kennismaking met de particuliere KI even ten zuiden van Praag, waar onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat, evenals de innige samenwerking met Tjechische fokkers.

Wereldindex 2019: focus op vet, nieuwe kenmerken en extra totaalindexen

Juli 2019

Sinds de laatste berekening van de door Holstein International sinds 1996 regelmatig gepubliceerde wereldindex (2013) zijn enkele jaren verstreken. De nationale stamboeken en de wetenschap hadden sindsdien volop de tijd om veranderde economische omstandigheden en nieuwe inzichten omtrent verschillende foktechnisch relevante kenmerken op te nemen in nieuwe statistische modellen. Het resultaat valt af te lezen aan de nieuwe wereldindex 2019 met zijn nu duidelijk nauwere verhouding tussen vet en eiwit, alsmede diverse nieuwe kenmerken. En ook de komende jaren zullen in het teken staan van nieuwe veranderingen. Vooral rond een kenmerk als voerefficiëntie zijn er omvangrijke onderzoeksprojecten.

Electronisch koe-management: Vertrouw op de data en insemineer als het systeem het aangeeft. Het werkt!

Juni 2019

Daar bedrijven alsmaar groter worden en het veemanagement steeds meer gemechaniseerd wordt, neemt de beschikbare tijd die besteed kan worden aan tochtdetectie bij een individuele koe gestaag af. Echter, na topvoeding en elite genetica is het regelmatig afkalven van koeien de eerstvolgende belangrijke schakel voor een doeltreffende bedrijfsvoering. Activiteitsmeting wordt steeds populairder als hulpmiddel bij een succesvol vruchtbaarheidsmanagement. We peilden wat ervaringen uit de praktijk.

Klauwgezondheid: Verbetering mogelijk via de fokkerij

Juni 2019

Problemen met klauwgezondheid (kreupelheid bij koeien) behoort tot de grootste ergernissen van melkveehouders – de kosten door melkderving, extra arbeid, dierenartsbezoek, gedwongen afvoer en mindere vruchtbaarheid lopen al snel hoog op. Via management en voeding kunnen veel klauwaandoeningen voorkomen c.q. verminderd worden. Maar… ook de fokkerij biedt steeds meer mogelijkheden. Na Scandinavië en Nederland introduceerden onlangs ook Canada en Duitsland officiële fokwaarden voor klauwgezondheid.

Extreem weer op komst: verlicht de impact van hittestress

Juni 2019

Binnenkort worden we weer geconfronteerd met broeierig warm zomerweer, met alle negatieve effecten op de prestaties van hoogproductieve melkkoeien van dien. In dit artikel bespreken wij een aantal managementmaatregelen die u de komende zomer kunt nemen om de impact en stress van extreem weer bij uw koeien te verlichten.

Roger Turner: De drukste man in de fokkerijwereld?

Juni 2019

De unieke eisen dat alle jonge stieren A2A2 moeten vererven en vrij moeten zijn van haplotypes, maken ons benieuwd naar het verhaal achter Jetstream Genetics. In dit artikel komen we meer te weten over dit relatief nieuwe bedrijf, Jetstream Genetics, in de fokkerijwereld en het brein erachter – Roger Turner.

Robots en stierkeuze: fokken op “robotkoeien”

Mei 2019

In de periode tot 2023 wordt voor de markt voor melkrobots een jaarlijkse groei voorspeld van 9,8%. Jazeker: de verwachting is dat vele melkveebedrijven op robots overschakelen in de nabije toekomst! Van aanpassingen aan de stal om deze robotgeschikt te maken, tot leren omgaan met de grote hoeveelheden informatie; overstappen op automatisch melken brengt vele veranderingen. Eén van deze veranderingen is, hoe de stierkeuze ingevuld gaat worden – hier bespreken we fokkerij in de robotwereld.

LPI en Pro$: Zo steken Canada’s totaalindexen in elkaar

Mei 2019

Canada heeft twee belangrijke totaalindexen. Al decennia lang is de Lifetime Performance Index (LPI) de alom bekende standaard waarop de Canadese genetica weergegeven worden, terwijl sinds augustus 2015 de Pro$ als alternatieve rangschikking beschikbaar is. Met de Pro$ mikt men meer op melkveehouders die hun inkomen voornamelijk moeten verdienen met melken, terwijl de LPI beter past bij hen, die veel aan vermarkting doen, waarbij exterieur en een aantrekkelijk voorkomen van het dier voor extra waarde kunnen zorgen.

Beef-on-Dairy: diverse vleesrassen kennen hun eigen selectieprogramma’s

April 2019

In HI’s februarinummer (pag.10-11) kon u kennis maken met het fenomeen Beef-on-Dairy: het kruisen van melkkoeien met vleesstieren. Als gevolg van breed gebruik van gesekst sperma wordt dit in veel belangrijke Holsteinlanden in toenemende mate toegepast. In dit artikel gaan we in op een aantal selectieprogramma’s, die uitgevoerd worden om de best mogelijke vleesstieren voor dit doeleinde te selecteren. En treft u een overzicht van stieren van diverse vleesrassen die door KI’s worden aanbevolen voor gebruik op melkkoeien. Want ook bij Beef-on-Dairy geldt nadrukkelijk: gebruik niet “zomaar een stier”; ook hier leiden betere stieren tot duidelijk betere resultaten.

Management: natuurlijke manieren van ziekteprevententie

April 2019

Antibioticaresistentie en terugdringing van het antibioticagebruik in de veehouderij – het zijn onderwerpen waar iedere veehouder het afgelopen decennium iets over heeft gehoord. Natuurlijk heeft vanuit genetisch oogpunt de selectie op gezondheidskenmerken de neerwaartse spiraal van ziekteresistentie bij melkkoeien tot stilstand gebracht, en zien wij nu op dit gebied zelfs een kleine verbetering…maar welke managementopties zijn er voor antibioticagebruik als alternatief voor handen?

Mastitis – het nieuwe zwaargewicht onder de gezondheidskenmerken

Maart 2019

Theoretisch zou een fokwaarde celgetal, zoals die in de meeste landen ter wereld routinematig wordt berekend, ook in de toekomst kunnen blijven dienen als schattingsmaatstaf voor de genetische aanleg voor uieraandoeningen. In landen waar mastitisfokwaarden worden berekend, wordt uitgegaan van correlaties met celgetal tussen 0,6 tot bijna 0,9. Dat is zeer hoog. Toch worden in steeds meer totaalfokwaarden directe fokwaarden voor mastitis geïntegreerd. Hier leggen wij uit, waarom dat zo is en hoe mastitisfokwaarden zijn samengesteld.

“Beef on Dairy”: fors toenemend gebruik van vleesstieren op melkkoeien

Februari 2019

In HI schrijven we zelden of nooit een artikel over vleesrassen. Toch is er een goede reden om dat nu wel te doen, want het gebruik van vleesstieren op Holsteinkoeien is aan de orde van de dag. In de meeste Holsteinlanden is het aandeel inseminaties van zogenoemde gebruikskruisingen afgelopen jaren enorm gegroeid, in sommige gevallen zelfs tot bijna 50%. HI sprak met specialisten over het fenomeen “Beef on Dairy”. Welke rassen worden hiervoor gebruikt? En: waar wordt bij de stierselectie op gelet?

Wellness-kenmerken: bouwen aan een gezondere veestapel

Februari 2019

De toepassing van genomics in de officiële fokwaardeschatting heeft de fokkerij in het afgelopen decennium getransformeerd. Momenteel worden de DNA-testen ook gebruikt om fokkers nieuwe mogelijkheden te bieden om gezondere dieren te fokken: de “wellness-kenmerken”.

Opletten dat Holsteins niet té groot worden

Januari 2019

Het fokken van grote en indrukwekkend uitziende koeien, is waar veel fokkers al tijden naar streven. Maar geleidelijk aan zijn de inzichten aan het veranderen, en velen menen dat de hoogtemaat van Holsteins reeds ruim voldoende is. Almaar groter fokken blijkt echter op diverse manieren ingebouwd te zijn in onze fokkerijmethoden. Hoe kunnen we het voortdurend groter fokken van onze koeien afremmen?

TPI en Net Merit: weet u precies wat zij inhouden?

Januari 2019

Daar de Amerikaanse Holsteingenetica een belangrijke rol speelt op het internationale toneel, wordt de TPI algemeen erkend en tevens benut als gemeenschappelijke taal die wordt begrepen in veel verschillende landen over de hele wereld. Weet u echter welke eigenschappen er precies worden meegenomen in de TPI-formule? Hier kunt u in 2 pagina’s leren over de vele waardevolle eigenschappen die onderdeel zijn van de TPI!

Koe comfort: wat zijn de belangrijkste opties voor boxbedekking?

December 2018

Een hogere melkproductie wordt vaak toegeschreven aan verbetering van het koe comfort. Een verbeterd stalontwerp, meer frisse lucht en ventilatie, een beter bereikbare voergoot en een ruimere stal dragen alle bij aan meer efficiëntie. Deze maand belichten we de diverse mogelijkheden van een andere belangrijke factor die bijdraagt aan het verhogen van het koe comfort; materiaal voor boxbedekking.

Lepoint: ‘Genomics overschat de populaire families. Dat moet anders.’

December 2018

In Frankrijk bevinden zich twee grote fokkerij-organisaties: Evolution en Gènes Diffusion. Bij laatstgenoemde is Frédéric Lepoint al 28 jaar werkzaam en geldt behalve foktechnisch leider ook als ambassadeur. HI sprak met Lepoint over de ontwikkeling van Gènes Diffusion, de samenwerkingen én de mogelijkheden van genomics. Lepoint noemt zichzelf “pro-genomics” maar plaatst belangrijke kanttekeningen. Er moet wat veranderen, vindt deze kenner.

Stiervruchtbaarheid - veel geraadpleegd kenmerk bij de stierenkeus

November 2018

Het tijdig drachtig worden van pinken en koeien is van essentieel belang voor de economie van melkveebedrijven. Reden waarom vruchtbaarheid de afgelopen jaren toenemende aandacht kreeg binnen fokprogramma’s. Indexen voor dochtervruchtbaarheid zijn inmiddels niet meer weg te denken bij de stierenkeus. Maar ook de stiervruchtbaarheid – hoe gering de bijdrage in het totale spectrum ook mag zijn - wordt door veel veehouders kritisch bekeken. Het cijfer kan zelfs cruciaal zijn voor de carrière van een stier.

Arnout Dekker over de positieve effecten van OmniGen-AF

Oktober 2018

‘Stress vermindert de weerstand van koeien, waardoor de kans op infecties toeneemt. En, het aantal stressmomenten is best groot; koeien zijn net autisten, ze kunnen slecht tegen veranderingen.’ Aan het woord is Arnout Dekker, jarenlang praktiserend dierenarts en nu werkzaam bij Phibro, leverancier van OmniGen. Het product dat een bewezen ondersteuning biedt aan het immuunsysteem van onder meer melkkoeien en daarmee het weerstandsniveau hoog houdt. Met als gevolg minder ziektegevallen en afnemend gebruik van antibiotica.

10 Jaar revolutie: Paul VanRaden blikt terug op de genomics evolutie

Augustus 2018

Het is nu bijna 10 jaar geleden sinds de introductie van genomics. In die periode heeft deze techniek zich geëvolueerd tot de grootste revolutie die de fokkerijwereld ooit heeft meegemaakt. Om een aantal ontwikkelingen sinds de invoering van genomics eens nader te bekijken, spraken wij met Dr. Paul VanRaden, een fokkerijonderzoeker voor USDA Animal Genomics and Improvement Laboratory in de VS.

Groeiende vraag naar KI-materialen

Augustus 2018

Het is tegenwoordig op veel bedrijven gebruikelijk dat sperma wordt opgeslagen in een eigen stikstofvat en iemand van het eigen bedrijf de inseminaties verricht, in plaats van dat men daarvoor gebruik maakt van een KI-service. Deze maand bekijken we eens nader een aantal van de KI-materialen die hiervoor nodig zijn.

Pieter Karst Bouma: met melkrobot en extra informatie alles uit de koeien halen

Juli 2018

Een dagproductie van 40kg/koe; dat doel wil Pieter Karst Bouma binnen twee jaar bereiken. ‘Na verhoging van het dak van de oude stal is dat zeker realistisch,’ stelt de veehouder uit de Nederlandse provincie Friesland. Bouma is alert op alle onderdelen van zijn bedrijf en probeert het maximale uit zijn veestapel te halen. Met behulp van informatie via de melkrobots en de juiste specialisten om zich heen.

Uiergezondheid: Hoe houdt u het celgetal laag?

Juni 2018

Een verhoogd celgetal brengt niet alleen productiederving met zich mee, het geeft ook een verhoogde kans op uierontsteking, met alle problemen en kosten van dien. Om economische schade en dierverliezen te voorkomen, is het zaak om het celgetal op bedrijfsniveau omlaag te brengen en/of laag te houden. Gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat in de praktijk? Welke factoren spelen daarbij een grote rol? HI sprak met een onafhankelijke melkwinning-deskundige en twee melkveehouders die op hun bedrijf een gemiddeld celgetal noteren van 100.000 of lager.

ProFitPlus in Duitsland: “Het programma voor gezonde koeien”

Juni 2018

“Het programma voor gezonde koeien”. Zo wordt het programma ProFitPlus op de websites van de Duitse KI’s RinderAllianz (RA) en Rinderzucht Berlin Brandenburg (RBB) omschreven. Voor meer specifieke achtergronden, ervaringen en resultaten van het unieke project sprak HI met Jan Körte, fokkerijleider van RA. In zijn werkgebied, Mecklenburg-Vorpommern, in het uiterste noordoosten van Duitsland, worden al sinds 2005 gestandaardiseerde praktijkgegevens van duizenden koeien verzameld op het terrein van onder meer mastitis, klauwgezondheid en geboorten. Deze resulteerden 3 jaar geleden in – door de praktijk zeer gewaardeerde – fokwaarden.

Grote efficiëntieslag mogelijk door slim gebruik van managementondersteuning. Topbedrijven gaan richting 1 miljoen kg melk per robot

Mei 2018

De gemiddelde dagproductie per robot over alle Lely-melkrobots wereldwijd bedraagt 1628kg, terwijl het topbedrijf inmiddels boven de 3000kg zit! ‘De robots zijn overal hetzelfde, het verschil zit in het management,’ stellen Lely-medewerkers Frank van der Staak en Rutger van de Streek, die tal van opmerkelijke data presenteren en geëngageerd vertellen over de ontwikkelingen van de automatische melksystemen, en met name over groeiende stroom aan informatie uit allerlei sensoren die veehouders ondersteuning bieden in het management. Over het inzichtelijk maken van doelen, en die met de juiste toepassing van moderne technologie proberen te verwezenlijken.

Klauwgezondheid: Een belangrijk economisch kenmerk

Mei 2018

In augustus 2011 werd het kenmerk ‘klauwgezondheid’ als eerste ter wereld opgenomen in de Scandinavische totaalindex NTM (Nordic Total Merit). ‘Nu kunnen veehouders de resultaten zelf waarnemen door betere levensduur en minder gevallen van kreupelheid,’ zegt Lars Nielsen van Viking Genetics. ‘Klauwgezondheid heeft een correlatie van .40 met levensduur, terwijl het kenmerk ‘beenwerk’ slechts een correlatie van .15/.20 haalt. Onze beste stier voor klauwgezondheid reduceert het aantal gevallen van kreupelheid met 50%.’

Droogstandsmanagement: cruciale weken voor een duurzame melkveestapel

Februari 2018

Wel of geen droogzetters gebruiken, huisvesten in 1 groep of 2 groepen, 6 weken of wellicht toch 8 weken droogstand? Experts denken verschillend over de ideale droogstand. Waar alle experts het wel over eens zijn, is dat zonder een goede droogstand melkkoeien niet oud worden. HI sprak met Boclair Holsteins in Schotland, Maatschap van Dijk-de Bruin in Nederland en Hendel Farms in de VS; 3 stallen die met hun hoogproductieve en duurzame veestapels hebben aangetoond te beschikken over een goed droogstandsmanagement.

Staluitrusting om de melkproductie mee op te voeren

December 2017

Of u nu denkt aan het bouwen van een nieuwe stal of aan het verbeteren van de oude – het integreren van hulpmiddelen om de melkproductie op te voeren, zal zeer waarschijnlijk voordelen hebben. Hier bekijken we enkele mogelijkheden.

De belangrijkste managementpunten bij Pine Tree Dairy

September 2017

De naam Pine-Tree staat synoniem aan de Rudy Missy-familie. Stieren als Supersire, Mogul, Balisto - de meest dominante stieren in het genomic tijdperk - stammen allemaal uit de Missy-familie, die ontwikkeld werd op Pine-Tree. Echter, deze maand focussen we niet op de Rudy Missy-familie, maar in plaats daarvan belichten we de managementpraktijken van dit alom bekende melkveebedrijf in Ohio.

Kalveropfok: Focus op biestmanagement geeft kalveren een goede start

Augustus 2017

Is dit weer eens één van die drukke ochtenden waarop u zich beklaagt over het feit dat u zoveel kalveren te voeren hebt? Denk dan eens aan Ty Fullmer en zijn team bij Fullmer Cattle Company in Kansas - zij fokken 35.000 kalveren per jaar op! We spraken met Ty om uit te vinden wat nodig is voor een succesvolle kalveropfok.

TransitionRight: fokken op gezondere koeien

Augustus 2017

Nadruk op de selectie van fitnesskenmerken heeft er in de afgelopen 15 jaren voor gezorgd dat de dalende genetische trend voor gezondheid bij melkkoeien, die zich openbaarde als een ongewenst neveneffect van jarenlange intensieve selectie op productie, tot staan is gebracht. Hoewel de vooruitgang in het fokken van een gezondere koe langzaam gaat, zijn er inmiddels enkele particulier ontwikkelde indexen om op betere gezondheid te selecteren. Hier belichten we het TransitionRight-programma van ABS.

Top-management voor levensduur: Zo bereikten Rosy-Lane, Big en Summitholm record-aantallen koeien met 100.000kg

Augustus 2017

Recent rapporteerde Holstein International over het top-management van 3 bedrijven die record-aantallen koeien met 100.000kg bereikten. (HI 06/2017: Sandisfarne, Kellercrest & Iden.) Maar er zijn meer opmerkelijke bedrijven met markante records! Hier presenteren we 3 nieuwe bedrijven die record-aantallen hoge levensproducentes leverden: Rosy-Lane in Wisconsin, Big in Nederland en Summitholm in Canada. Lees hoe zij deze imponerende prestaties bereikten!

Speenlengte: Een probleem voor alle melkveehouders?

Juli 2017

Het is mooi om te zien hoe fokkerij en selectie op specifieke kenmerken een ras kunnen veranderen. Bij het Holsteinras hebben we de afgelopen decennia bijvoorbeeld veranderingen gezien in hoogtemaat, vruchtbaarheid en melkplas - om er een aantal te noemen. Een kenmerk dat recent hier en daar voor problemen begint te zorgen is speenlengte: de spenen worden te kort. Hier inventariseren we de huidige stand van zaken met betrekking tot dit kenmerk.

Uiergezondheid: een kritiek element voor het bereiken van hoge productie

Juni 2017

De combinatie van goede genetica en goede voeding zou moeten leiden tot een hoge productie. Maar, alle kleinere details die een omgeving creëren voor gezonde en tevreden koeien zijn net zo belangrijk. Deze maand kijken we in onze managementserie naar uiergezondheid.

Heeft fokken op vruchtbaarheid zin, gezien de lage erfelijkheidsgraad?

Maart 2017

Kan de vruchtbaarheid worden verbeterd door middel van fokkerij? Of komt het eenvoudigweg neer op management? In dit artikel onderzoeken wij het verschil dat je kunt maken door te selecteren op vruchtbaarheid.

Langdurig vitaal sperma: een revolutie in spermatechniek

Januari 2017

Wist u dat in Noorwegen 20% van het sperma wordt verkocht als SpermVital? Laatstgenoemde is een techniek dat de levensduur van de zaadcellen na inseminatie in de baarmoeder verlengd van de gebruikelijke 24 uur naar 48 uur. Dit maakt de bepaling van het exacte inseminatietijdstip minder belangrijk, waardoor veehouders op zondag of tijdens vakanties een dag vrij kunnen nemen. SpermVital kan ook worden gebruikt op probleemkoeien die onduidelijke tochtigheidssignalen laten zien. Hier zijn de achtergronden.

Tochtdetectie ofwel: “Big brother is watching”

December 2016

Tochtdetectie is een belangrijk aspect rondom vruchtbaarheidsmanagement. In het verleden gebeurde dit vrijwel altijd door visuele waarneming, al dan niet ondersteund door het merken van koeien middels verf op het staartstuk. De laatste decennia wordt meer en meer slimme technologie ontwikkeld. Een greep uit de groep van bekende ontwikkelaars: Afikim, Dairymaster, Nedap, SCR en Agis. Hun techniek wordt ook door een aantal melkmachinemerken toegepast. Interessant is de ontwikkeling dat sommige KI’s tochtdetectiesystemen aan hun klanten aanbieden ter ondersteuning van vruchtbaarheidsresultaten.