Elevation Dawn: non-stop in de toekomst van Bomaz

04-12-2018
Bomaz, het bedrijf van de families Zwald en Schalla in Wisconsin, fokte met Skywalker en AltaDelson-P twee opvallende jonge stieren van dit moment. Beide zijn afkomstig uit de eerder in HI besproken Dalse Bomaz 1551-familie. Dit jaar richtte AltaRobson als succesvolle stiervader de aandacht op een andere stammoeder: Bomaz Elevation Dawn. Het zijn haar prestaties die het succes hebben gedefinieerd van Bomaz’ vooruitstrevende fokprogramma.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel