Vormen deze Europese Elegances de allerbeste lijn van “good-old” Elegance?

01-09-2018
Wereldberoemd is zij: Krull Broker Elegance, de formidabele stamkoe uit Wisconsin. Maar inmiddels krijgt haar reputatie concurrentie. Want sinds haar kleindochter Cradenhill Elegance in 2006 de oversteek van Ierland naar Frankrijk maakte, bracht zij een heuse lawine aan topgenetica op gang, in het hart van Europa. Leest over de opmars van de Europese Elegances.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel