Mascol Jelli bracht Kærgaarden Europese indextop

01-11-2018
Mede naar aanleiding van het succes van de Duitse Bookem-zoon Big Point beschreef HI in januari 2017 de comeback van de Tidy-Brook Elton Steph-familie. Eindpunt van de uitgebreide tour langs diverse opvallende Europese Elton Steph-nakomelingen was Kærgaarden Holsteins in Denemarken. Twee jaar later heeft de even melk- als exterieurrijke nafok van de familie Hammershøj uit Steph-nakomeling CAS Mascol Jelli zich definitief gevestigd in de Europese indextop.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel