Een langere tussenkalftijd in plaats van een kortere - een fokdoel ter discussie

01-08-2019
Al generaties lang wordt binnen het ras gewerkt om de tussenkalftijd te verkorten. Hoe sneller de koe weer drachtig is, hoe rendabeler ze is. Over deze aanname is wereldwijd consensus. Maar: is het fokdoel nog geschikt voor de praktijk? In tijden van steeds hogere productieniveaus? In tijden waarin de risicovolle fase rondom het kalven als bepalend voor de rendabiliteit wordt beschouwd? In tijden, waarin stierkalveren hun waarde verliezen en via gesekst sperma de vervanging veilig wordt gesteld? HI heeft een fokker ontmoet die het fokdoel tussenkalftijd daadwerkelijk anders definiëert. Zijn stellingen – die inmiddels ook ondersteund worden door de wetenschap – lijken overtuigend. Een ontmoeting met Gerd Karch in Duitsland.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel