Speenlengte: Een probleem voor alle melkveehouders?

01-07-2017
Het is mooi om te zien hoe fokkerij en selectie op specifieke kenmerken een ras kunnen veranderen. Bij het Holsteinras hebben we de afgelopen decennia bijvoorbeeld veranderingen gezien in hoogtemaat, vruchtbaarheid en melkplas - om er een aantal te noemen. Een kenmerk dat recent hier en daar voor problemen begint te zorgen is speenlengte: de spenen worden te kort. Hier inventariseren we de huidige stand van zaken met betrekking tot dit kenmerk.

U krijgt 5 artikelen van Holstein International cadeau.

Lees artikel