Droogstandsmanagement: cruciale weken voor een duurzame melkveestapel

04-02-2018
Wel of geen droogzetters gebruiken, huisvesten in 1 groep of 2 groepen, 6 weken of wellicht toch 8 weken droogstand? Experts denken verschillend over de...

You receive 5 articles as gift of Holstein International

Completion within 2 minutes

Login